Kontakt formularZa više informacije
možete se obratiti na:
Mob.: +389 70 307-302
+389 70 307-303
+389 70 307-306
Tel. +389 (0)46 263-781
Fax +389 (0)46 263-784
www.shipgaleb.com.mk
www.brodgaleb.com.mk

contact@shipgaleb.com.mk